Pages Menu
Categories Menu

Start

Start

Start

Każdy, kto zakłada jakiekolwiek przedsiębiorstwo, robi to przede wszystkim z myślą o zarobku. Każdy właściciel nawet najmniejszej jednoosobowej firmy podejmuje różne działania marketingowe, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nie jest łatwo zdefiniować pojęcie marketingu, jednak można w skrócie powiedzieć, że są to wszelkie działania podejmowane w celu osiągnięcia zysku.pozycjonowanie Jednak trzeba mieć na uwadze także fakt, że działania te muszą służyć zaspokojeniu konkretnych potrzeb odbiorców.

Najłatwiej jest zdefiniować marketing na przykładzie sprzedaży produktu: konsument otrzymuje rzecz, która ma zaspokoić jego potrzeby, a sprzedający uzyskuje z tego tytułu dochód. Zanim jednak ta konkretna rzecz zostanie sprzedana trzeba podjąć szereg działań. Wszystkie te czynności zmierzają do osiągnięcia jednego celu – sprzedaży produktu i osiągnięciu dochodu. Działania, o których mowa podejmowane są na różnych płaszczyznach i związane są z wieloma różnymi dziedzinami. Mowa tu o przeprowadzaniu badań rynku, opracowywaniu strategii sprzedażowej, czy komunikacji z potencjalnym klientem.

Wszystkie te czynności mają na celu poznanie zapotrzebowania na dany produkt i znalezienia jak najlepszej metody na jego sprzedaż.

Artykuł dzięki: